Aktuality!!!

Praktické poznávání v okolí školy

V rámci přírodopisu jsme v posledních týdnech zařadili do hodin praktické poznávání a pozorování v okolí školy. Seznamovali jsme se ne jenom s bylinami a dřevinami, ale také s bezobratlými živočichy.  Se sedmými třídami jsme pojmenovali a označili stromy v okolí školy a šesťáci aktivně...
Celý článek

Pasování žáků 1. A na čtenáře

Od písmenka ke čtení vět – tak by se mohla nazvat cesta, kterou ušli žáčci v první třídě od začátku školního roku. Ve středu 5. 6. se děti společně se svými rodinami sešly v místní knihovně a mohly předvést, jestli si zaslouží být pasováni na čtenáře. Družinu rytířů Řádu čtenářského...
Celý článek

Oznámení o přijetí k základnímu vzdělávání

O přijetí dítěte/dětí rozhodla ředitelka školy Mgr. Monika Ondroušková v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu a na základě novely Školského zákona č. 561/2004 Sb. § 183, odst. 2., která uvádí, že rozhodnutí, kterým vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamuje...
Celý článek

Pasování žáků 1. B na čtenáře

Celý rok se děti z 1. B postupně seznamovaly s písmenky, které skládaly do slabik, slov a nakonec do vět, které už umí přečíst.  Za celoroční píli byly dne     5. 6. 2024 pasovány na čtenáře. V knihovně na ně čekala paní Abeceda (knihovnice Marie Zoubková),...
Celý článek