Školní jídelna

Informace o stravném, školní rok 2023/2024

Přesnídávky:

  1. Strávníci 3 – 6 let : 11,00 Kč

  2. Strávníci 7 – 10 let : 12,00 Kč

Obědy:

  1. Strávníci 3 – 6 let : 24,00 Kč

  2. Strávníci 7 – 10 let : 25,00 Kč

Svačiny:

1. Strávníci 3 – 6 let : 9,00 Kč

2. Strávníci 7 – 10 let : 9,00 Kč

 

Trvalé příkazy – měsíční platby: do 15.dne v měsíci

číslo účtu: 181163297/0300

variabilní symbol má přidělený každý strávník

 

Výše platby stravného: 850,00 Kč

 

Obědy jsou odhašovány omluvením docházky do MŠ do 8:00 hod. První den neplánované nepřítomnosti v MŠ z důvodu nemoci, pokud nebude dítě omluvené, se povoluje odnášení stravy v jídlonosičích v době mezi 11:00 až 11:15.

Od druhého dne nepřítomnosti jsou neodhlášené obědy účtovány za plnou cenu, tedy včetně režijních a mzdových nákladů.

Cena nedotovaného oběda a přesnídávky a svačiny od 1.2.2023:

Kategorie 3-6 let:                           kategorie 7-10 let:

oběd: 92,- Kč                                  oběd: 93,- Kč

přesnídávka: 34,- Kč                      přesnídávka: 35,- Kč

svačina: 32,- Kč                              svačina: 32,- Kč

Zaměstnanci: 98 Kč.