Školní jídelna

 

Obědy jsou odhašovány omluvením docházky do MŠ do 8:00 hod. První den neplánované nepřítomnosti v MŠ z důvodu nemoci, pokud nebude dítě omluvené, se povoluje odnášení stravy v jídlonosičích v době mezi 11:00 až 11:15.

Od druhého dne nepřítomnosti jsou neodhlášené obědy účtovány za plnou cenu, tedy včetně režijních a mzdových nákladů.

Cena nedotovaného oběda a přesnídávky a svačiny od 1.2.2023:

Kategorie 3-6 let:                           kategorie 7-10 let:

oběd: 92,- Kč                                  oběd: 93,- Kč

přesnídávka: 34,- Kč                      přesnídávka: 35,- Kč

svačina: 32,- Kč                              svačina: 32,- Kč

Zaměstnanci: 98 Kč.

Vnitřní řád školní jídelny MŠ