Mateřská škola

Mateřská škola v Šitbořicích byla založena 6. 9. 1961.

Od roku 2019 je sloučena se základní školou. Působí pod názvem Základní škola a mateřská škola Šitbořice, příspěvková organizace.

V současné době má s provozu 3 třídy s kapacitou 82 dětí, zřizovatelem je obec Šitbořice.

Třídy rozlišujeme podle barev, v přízemí se nachází oranžová třída, v prvním poschodí třída žlutá, v přístavbě je třída zelená.

Žlutou třídu navštěvují děti předškolního věku a je jim věnována cílená péče tak, aby jejich nástup do základní byl co nejjednodušší a byly na základní školu co nejlépe připraveny. Další dvě třídy jsou určeny pro děti smíšeného věku.

Všechny třídy jsou rovnocenné s celodenním provozem, stejně vybavené.

Děti vzděláváme podle Školního vzdělávacího programu, který je zaměřený na tradice a roční období, je rozšířený o mnoho nadstandardních činností.

Naše motto:

Jen si děti všimněte, co je krásy na světě!“

ŠVP odpovídá společné vizi:

Bezpečná, otevřená škola, která poskytuje vzdělání pro život.“