Zájmové kroužky ve školním roce 2021/2022

Softballový kroužek: pondělí 14:00 - 15:30 - SK Sever, středa 14:00 - 15:30 - SK Sever, pátek 13:30 - 15:00 - 5. -7. třída kroužek, 15:00 - 16:30 - SK Sever + kroužek 6. - 9. třída, vede Mgr. Tomáš Mottl, web: sitboricke-straky.webnode.cz
Pěvecký sbor: vede Mgr. Monika Ondroušková, středa 14:00 - 15:00, web
Kroužek klavíru: vede Mgr. Helena Rýznarová
Kroužek angličtiny: vede Mgr. Veronika Šťavíková
Klub zábavné logiky: vede PaeDr. jarmila Novotňáková