Zájmové kroužky ve školním roce 2023/2024

PĚVECKÝ SBOR – pod školním klubem

Vedoucí: Mgr. Monika Ondroušková, reditelka@zssitborice.cz

Určen pro děti:  3. – 9. ročníku (nové vybrané děti po zazpívání písně obdrží přihlášku, stálí členové mohou pokračovat automaticky.

Pravidelně ve středu od 13:30 do 15:00 ve školním klubu v přístavbě

 

MÍČOVÉ HRY – MINIVOLEJBAL - pod školním klubem

Vedoucí: Mgr. Jiří Hrdina

Určen pro děti:  3. – 5. ročníku

Příspěvek: 600 Kč za pololetí

Pravidelně v úterý od 14:00 do 15:30

 

VÝTVARNÝ KROUŽEK - pod školním klubem

Vedoucí: Ilona Galušková

Určen pro děti:  7. – 9.  ročníku

Příspěvek: bude upřesněn

Pravidelně v úterý od 14:00

 

MALÝ CHEMIK  - pod školním klubem

Vedoucí: Mgr. Jakub Popela

Určen pro děti:  6. – 7. ročníku

Příspěvek: 600 Kč za pololetí

Termín bude upřesněn.

 

KERAMIKA - pod školním klubem

Vedoucí: Jana Fraňková, frankova.janas@gmail.com, 775 510 874

Určen pro děti:  2. – 6. ročníku

Příspěvek: 1 000 Kč za pololetí

Pravidelně v pondělí od 13:30 do 15:00 v dílně

Přihláška

 

POZNEJ SEBE - pod školním klubem

Vedoucí: Mgr. Jitka Mahdalová

Určen pro děti:  3. – 9. ročníku

Pravidelně v úterý – čas bude upřesněn

Informace ke kroužku

 

BALET zájemci píší/volají přímo paní Fialové

Vedoucí: Andrea Fialová, DiS., andrea.fialova.af@gmail.com, 774661698

Určen pro děti:  4 - 11 let

Příspěvek: 2 200 Kč za pololetí

Děti budou rozděleny do 2 skupin dle věku.

Pravidelně ve středu odpoledne (nejdříve od 16:00 hod) – čas a místo bude upřesněno. Může se stát, že některá ze skupin bude probíhat v Nikolčicích (dle počtu přihlášených). 

 

Ve spolupráci se ZŠ Nikolčice:

VČELAŘSKÝ KROUŽEK

Vedoucí: Mgr. Dominik Janko

Určen pro děti:  1.  – 9. ročník

Příspěvek: 400 Kč za pololetí

Pravidelně pondělí 16:00 – 17:00 v budově ZŠ

Přihláška

 

Ve spolupráci s klubem Aligators z. s:

FLORBAL

Vedoucí: Josef Kopeček

Informace ke kroužku

 

Ve spolupráci s paní Polákovou:

GYMNASTIKA

Vedoucí: Radka Poláková

Kontakt: 776373675