Zájmové kroužky ve školním roce 2021/2022

Pěvecký sbor: vede Mgr. Monika Ondroušková, středa 14:00 - 15:00, web
Kroužek klavíru: vede Mgr. Helena Rýznarová
Kroužek angličtiny: vede Mgr. Veronika Šťavíková
Klub zábavné logiky: vede PaeDr. Jarmila Novotňáková