Zájmové kroužky ve školním roce 2020/2021

Softballový kroužek: pondělí 14:00 - 15:30 - SK Sever, středa 14:00 - 15:30 - SK Sever, pátek 13:30 - 15:00 - 5. + 6. třída kroužek, 15:00 - 16:30 - SK Sever + kroužek 6. - 9. třída, od 1.9. 2019, vede Mgr. Tomáš Mottl, web: sitboricke-straky.webnode.cz
Sborový zpěv: pro žáky od 3. třídy, vede Mgr. Monika Ondroušková, web
Hra na klavír: pro žáky od 2. třídy, vede Mgr. Helena Rýznarová