Zájmové kroužky ve školním roce 2019/2020

Softballový kroužek: pondělí 13:15 - 14:30 - mladší, 14:30 - 16:00 starší (všichni závodně za SK Sever Brno), pátek 13:15 - 14:45 mladší a 14:45 - 16:15 starší (pro všechny), od 6.9. 2019, vede Mgr. Tomáš Mottl, web: sitboricke-straky.webnode.cz
Sborový zpěv: středa 13:30 - 15:00, vede Mgr. Monika Ondroušková, web
Rekondiční cvičení pro děti školního věku: pondělí 14:00 - 14:45, první lekce dne 16.9. 2019, plánováno 10 lekcí, cena za jednu lekci 70 Kč, vede paní fyzioterapeutka Jarmila Cagášková, cvičení bude otevřeno v případě přihlášení více než 10 dětí, více informací a přihlašování dětí: 731 453 026 nebo jarmilacagaskova@seznam.cz
Hra na klavír: pro žáky od 2. třídy, vede Mgr. Helena Rýznarová
Čtěnářský kroužek: středa 12:35 - 13:35, pro děti školní družiny a je zaměřen na posilování pozitivního vztahu k četbě, vede Mgr. Renata Rubešová
Sportovní kroužek: středa 13:35 - 14:35, pro děti školní družiny, jedná se o aktivní relaxaci a pohybové aktivity k posilování zdravého vývoje dítěte, vede PaedDr. Jarmila Novotňáková
Keramický kroužek: ve čtvrtek od 19.9. vždy od 15:30 pod vedením p. Vašíčka, přihlášky do 16.9. na telefon ZŠ 519 421 044 nebo zs.sitborice@email.cz (12 dílen/1200 Kč)
 

Kroužky realizované ve školním roce 2019/2020 v rámci Výzvy č. 02_18_063 Šablony II, regionální číslo projektu školy: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014712

Čtenářský klub: pondělí 14:00 - 15:30, pro žáky 9. třídy, zaměřen k rozvoji čtenářských dovedností a k přípravě žáků na přijímací zkoušky na střední školy, vede Mgr. Renata Rubešová

Klub zábavné logiky - 1. skupina: pondělí 14:00 - 15:30, pro žáky 8. třídy, zaměřen k rozvoji logického myšlení a matematických dovedností, vede PaedDr. Jarmila Novotňáková

Klub zábavné logiky - 2. skupina: úterý 14:00 - 15:30, pro žáky 9. třídy, zaměřen k rozvoji matematických dovedností a přípravě žáků na přijímací zkoušky na střední školy, vede PaedDr. Jarmila Novotňáková

Klub zábavné logiky - 3. skupina: pátek od 14:00 do 15:30, určen pro žáky 9. třídy, zaměřen k rozvoji matematických dovedností a k přípravě žáků na přijímací zkoušky na střední školy, vede PaedDr. Jarmila Novotňáková

Klub zábavné logiky - 4. skupina: úterý 12:00 - 13:30, pro žáky 2. třídy, zaměřen k rozvoji logického myšlení, vede PaedDr. Jarmila Novotňáková

Klub zábavné logiky - 5. skupina: úterý 12:10 - 13:40, pro žáky 1. třídy, zaměřen k rozvoji logického myšlení, vede Mgr. Veronika Kokešová