Školní klub

Naše škola nabízí žákům možnost navštěvovat školní klub.

Ve školním klubu se mohou žáci naší školy věnovat mnoha rozličným činnostem - od aktivního odpočinku, přes hudební až po sportovní aktivity.

Velké množství dětí navštěvuje v rámci školního klubu kroužek "Sborový zpěv". Zde žáci od první do deváté třídy nacvičují různé písně na mnohá vystoupení. Od školních besídek, přes akce pro naši obec až po veřejné vystupování před početným publikem. Kroužek vede paní učitelka Monika Ondroušková.

web: https://www.zssitborice.cz/zajmove-krouzky/sborovy-zpev/

Dalším hlavním odvětvím školního klubu je dlouholetý kroužek "Softball". Zde se žáci v podstatě všech věkových skupin věnují této stále populárnější pálkovací hře. Kroužek je rozdělen na pokročilé a začátečníky. Protože si uvědomujeme nutnost rozvíjet u dětí nejen sportovní dovednosti pro konkrétní sport, ale i základní schopnosti jako rychlost, vytrvalost nebo koordinace, je kroužek také rozdělen na části věnující se rozvíjení těchto oblastí. Velkou možností pro žáky, kteří chtějí v tomto sportu něčeho dosáhnout, je nastupování v softballových kláních nejen za naši školu, ale také za sportovní klub SK Sever Brno s nimž naše škola úzce spolupracuje. Kroužek vede pan učitel Tomáš Mottl

web: www.sitboricke-straky.webnode.cz

Ve školním klubu se vychovatelé naší školy však zaměřují i na další nezbytné oblasti ve výchově dětí - odpočinek, rekreaci, zábavu, pohybové a taneční prvky, malování, logické hry, společenské stolní hry, ,...

Mgr. Monika Ondroušková, ředitelka školy