Učitelé a ostatní zaměstnanci školy

Přehled pracovníků školy ve školním roce 2020/2021

Ředitelka školy

Mgr. Monika Ondroušková - zsmssitborice@email.cz

Zástupkyně ředitelky školy

Mgr. Romana Müllerová - mullerova@zssitborice.cz

Výchovná poradkyně

Mgr. Renata Rubešová

Metodička prevence

Mgr. Helena Rýznarová

Metodik ICT 

Mgr. Tomáš Mottl

Vedoucí metodického sdružení I. stupně

Mgr. Dagmar Guráňová

Vedoucí předmětové komise II. stupně   

Mgr. Božena Pažická

Koordinátor ŠVP

Mgr. Monika Ondroušková
Koordinátor ŠPP   
 
Mgr. Renata Rubešová

Třídní učitelé:

 

1.třída

Mgr. Helena Rýznarová - ryznarova@zssitborice.cz

2.třída

Mgr. Veronika Kokešová - kokesova@zssitborice.cz

3.třída

Mgr. Dagmar Guráňová - guranova@zssitborice.cz

4.třída

Mgr. Dana Relichová - relichova@zssitborice.cz

5.třída

Mgr. Iveta Koutná - koutna@zssitborice.cz

6.třída

Mgr. Jakub Popela - popela@zssitborice.cz

7.třída

Mgr. Renata Rubešová - rubesova@zssitborice.cz

8.třída

Mgr. Tomáš Mottl - mottl@zssitborice.cz

9.třída

Mgr. Božena Pažická - pazicka@zssitborice.cz

Učitelé:

Mgr. Andrea Hrodková - hrodkova@zssitborice.cz

Bc. Darina Zelinková - zelinkova@zssitborice.cz

Mgr. Marie Růžková - ruzkova@zssitborice.cz

Mgr. Petra Trubáková - trubakova@zssitborice.cz

PaeDr. Jarmila Novotňáková - novotnakova@zssitborice.cz

Asistenti pedagoga: Ivana Rozkydalová - rozkydalova@zssitborice.cz
Bc. Darina Zelinková, Mgr. Andrea Hrodková,
Mgr. Marie Růžková,
Alena Ryšavá - rysava@zssitborice.cz
Ilona Galušková - galuskova@zssitborice.cz
Petra Kroupová - kroupova@zssitborice.cz

Vychovatelé ŠD, ŠK:

Ivana Rozkydalová, Mgr. Tomáš Mottl, Mgr. Monika Ondroušková, Mgr. Marie Růžková, Mgr. Renata Rubešová, PaedDr. Jarmila Novotňáková, Alena Ryšavá

Projekt "Inkluzivní vzdělávání ZŠ Šitbořice" realizují: PaedDr. Jarmila Novotňáková, Mgr. Monika Ondroušková, Mgr. Renata Rubešová
Správní zaměstnanci: účetní: Miriam Paštiková
vedoucí školní jídelny ZŠ i MŠ: Jana Valíčková
kuchařky: Jana Nováková, Hana Matýšková, Ilona Galušková
uklízečky: Jana Psíková, Ludmila Burešová
školník, domovník: Zdeněk Nekvapil