Učitelé a ostatní zaměstnanci školy

Přehled pracovníků školy ve školním roce 2017/2018

Ředitelka školy

PaedDr. Jarmila Novotňáková

Zástupkyně ředitelky školy

Mgr. Dana Relichová

Výchovná poradkyně

Mgr. Marie Jelínková

Metodička prevence

Mgr. Helena Rýznarová

Metodik ICT 

Mgr. Tomáš Mottl

Vedoucí metodického sdružení I. stupně

Mgr. Dagmar Guráňová

Vedoucí předmětové komise II. stupně   

Mgr. Božena Pažická

Koordinátor ŠVP

Mgr. Dana Relichová

Vedoucí poradenského pracoviště

Mgr. Marie Jelínková

Třídní učitelé:

 

1.třída

Mgr. Helena Rýznarová

2.třída

Mgr. Dagmar Guráňová

3.třída

Mgr. Monika Ondroušková

4.třída

Mgr. Dana Relichová

5.třída

Mgr. Iveta Koutná

6.třída

Mgr. Božena Pažická

7.třída

Mgr. Lucie Staňková

8.třída

Mgr. Kateřina Muchová

9.třída

Mgr. Tomáš Mottl

Netřídní učitelé a asistentky pedagoga

Mgr. Marie Jelínková, Mgr. Marie Janková, Darina Bartošková, Tereza Baranová, Mgr. Veronika Kokešová asistentky pedagoga: Jana Vacenovská, Ivana Rozkydalová, Zdena Beck

Vychovatelé ŠD, ŠK

 

Správní zaměstnanci

Marie Benýšková, Jana Vacenovská, Ivana Rozkydalová, Zdena Beck, Mgr. Helena Rýznarová,  Mgr. Monika Ondroušková, Mgr. Tomáš Mottl

Účetní: Marie Benýšková, vedoucí školní jídelny: Jiřina Hanáková

Kuchařky: Jana Nováková, Ilona Galušková

Uklízečky: Hana Matýšková, Gabriela Novotňáková

Školník: Zdeněk Nekvapil