Učitelé a ostatní zaměstnanci školy

Přehled pracovníků školy ve školním roce 2023/2024

Ředitelka školy

Mgr. Monika Ondroušková- zsmssitborice@email.cz

Zástupkyně ředitelky školy

Mgr. Iveta Koutná - koutna@zssitborice.cz

Zástupkyně ředitelky pro oblast BOZP Mgr. Renata Rubešová - rubesova@zssitborice.cz

Výchovná poradkyně

Mgr. Lucie Kačurová - kacurova@zssitborice.cz

Metodička prevence

Mgr. Helena Rýznarová - ryznarova@zssitborice.cz

Metodik ICT 

Mgr. Tomáš Mottl - mottl@zssitborice.cz, 

Mgr. Jiří Machálek - machalek@zssitborice.cz

Speciální pedagožka

Mgr. Petra Vymazalová - vymazalova@zssitborice.cz

Školní psycholožka   

Mgr. Jitka Mahdalová - psycholozka@zssitborice.cz

Učitelka kvalifikovaná pro výuku speciální pedagogické péče

Mgr. Božena Pažická - pazicka@zssitborice.cz

Třídní učitelé

 

Přípravná třída Mgr. Petra Vymazalová - vymazalova@zssitborice.cz
 

1.A

Mgr. Michaela Rabovská - rabovska@zssitborice.cz

1. B

Mgr. Dagmar Guráňová - guranova@zssitborice.cz

2. A   

Bc. Dana Húževková - huzevkova@zssitborice.cz

2. B

Mgr. Helena Rýznarová - ryznarova@zssitborice.cz

3. třída

Mgr. Jiří Hrdina - hrdina@zssitborice.cz

4. třída

Mgr. Dana Relichová - relichova@zssitborice.cz

5. třída

Mgr. Marie Růžková - ruzkova@zssitborice.cz

6. třída   

Mgr. Renata Rubešová - rubesova@zssitborice.cz

7. A

Mgr. Jiří Machálek - machalek@zssitborice.cz
7. B Mgr. Božena Pažická - pazicka@zssitborice.cz
 
8. třída Mgr. Petra Trubáková - trubakova@zssitborice.cz
 
9. třída    Mgr. Jakub Popela - popela@zssitborice.cz
 

Učitelé:

Ing. Philip Bělohlávek - belohlavek@zssitborice.cz, 

Mgr. Andrea Hrodková - hrodkova@zssitborice.cz

Asistenti pedagoga Přípravná třída:
Marie Benýšková - benyskova@zssitborice.cz

1. A:
Bc. Nikola Dostál - dostal@zssitborice.cz

1. B:
Ilona Galušková - galuskova@zssitborice.cz

2. B:
Lenka Zelinková - zelinkova.l@zssitborice.cz

3. třída:
Blanka Švástová - svastova@zssitborice.cz

5. třída:
Adriana Trutmanová - trutmanova@zssitborice.cz

6. třída:
Petra Kroupová - kroupova@zssitborice.cz
 

Vychovatelé školní družiny

Vedoucí vychovatelka: 

Ivana Rozkydalová - rozkydalova@zssitborice.cz

Ranní družina: Marie Benýšková

I. oddělení: Marta Reiterová - reiterova@zssitborice.cz

II. oddělení: Ivana Rozkydalová

III. oddělení: Bc. Nikola Dostál

IV. oddělení: Adriana Trutmanová, Marie Benýšková

Vychovatelé školního klubu Mgr. Monika Ondroušková, Lenka Zelinková,
Mgr. Jiří Hrdina
Účetní Miriam Paštiková - ucetni@zssitborice.cz
Účetní pro doplňkovou činnost Eliška Lengálová: lengalova@zssitborice.cz
Administrativní pracovnice Ing. Michaela Brdečková - brdeckova@zssitborice.cz
Vedoucí školní jídelny Marie Burešová: obedy.zssitborice@seznam.cz
Vedoucí kuchařka Jana Nováková
Kuchařky Stanislava Kleinová, Andrea Lengálová
Uklizečky Jana Psíková, Ludmila Burešová, Dana Hájková
Školník Štěpán Rozkydal