Učitelé a ostatní zaměstnanci školy

Přehled pracovníků školy ve školním roce 2018/2019

Ředitelka školy

Mgr. Monika Ondroušková

1. zástupkyně ředitelky školy

Mgr. Dana Relichová

2. zástupkyně ředitelky školy
 
PaedDr. Jarmila Novotňáková

Výchovná poradkyně

Mgr. Renata Rubešová

Metodička prevence

Mgr. Helena Rýznarová

Metodik ICT 

Mgr. Tomáš Mottl

Vedoucí metodického sdružení I. stupně

Mgr. Dagmar Guráňová

Vedoucí předmětové komise II. stupně   

Mgr. Božena Pažická

Koordinátor ŠVP

Mgr. Dana Relichová
Koordinátor ŠPP   
 
Mgr. Renata Rubešová

Třídní učitelé:

 

1.třída

Mgr. Dagmar Guráňová

2.třída

Mgr. Helena Rýznarová

3.třída

Mgr. Veronika Kokešová

4.třída

Mgr. Marie Růžková

5.třída

Mgr. Iveta Koutná

6.třída

Mgr. Tomáš Mottl

7.třída

Mgr. Božena Pažická

8.třída

Mgr. Lucie Staňková

9.třída

Mgr. Renata Rubešová

Učitelé:

Mgr. Petra Trubáková, Mgr. Ing. Anthula Bojasová, Dis., Mgr. Marta Bojasová, Bc. Darina Zelinková

Asistentka pedagoga: Jana Vacenovská, Ivana Rozkydalová, Bc. Darina Zelinková, Mgr. Andrea Hrodková

Vychovatelé ŠD, ŠK:

Jana Vacenovská, Ivana Rozkydalová, Mgr. Andrea Hrodková, Mgr. Tomáš Mottl, Mgr. Monika Ondroušková, Mgr. Marie Růžková

Projekt "Inkluzivní vzdělávání ZŠ Šitbořice" realizují: PaedDr. Jarmila Novotňáková, Mgr. Monika Ondroušková, Mgr. Božena Pažická, Mgr. Iveta Koutná
Správní zaměstnanci: účetní: Jana Valíčková
vedoucí školní jídelny: Jana Valíčková
kuchařky: Jana Nováková, Hana Matýšková
uklízečky: Jana Psíková, Gabriela Novotňáková
školník, domovník: Zdeněk Nekvapil