Učitelé a ostatní zaměstnanci školy

Přehled pracovníků školy ve školním roce 2020/2021

Ředitelka školy

Mgr. Monika Ondroušková - zsmssitborice@email.cz

Zástupkyně ředitelky školy

Mgr. Iveta Koutná - koutna@zssitborice.cz

Výchovná poradkyně

Mgr. Renata Rubešová - rubesova@zssitborice.cz

Mgr. Lucie Kačurová - kacurova@zssitborice.cz

Metodička prevence

Mgr. Helena Rýznarová - ryznarova@zssitborice.cz

Metodik ICT 

Mgr. Tomáš Mottl - mottl@zssitborice.cz

Vedoucí metodického sdružení I. stupně

Mgr. Dagmar Guráňová - guranova@zssitborice.cz

Vedoucí předmětové komise II. stupně   

Mgr. Božena Pažická - pazicka@zssitborice.cz

Koordinátor ŠVP

Mgr. Monika Ondroušková
Koordinátor ŠPP   
 
Mgr. Renata Rubešová

Třídní učitelé:

 

Přípravná třída Mgr. Petra Vymazalová - vymazalova@zssitborice.cz
 

1.třída

Mgr. Dagmar Guráňová - guranova@zssitborice.cz

2.třída

Mgr. Helena Rýznarová - ryznarova@zssitborice.cz

3.třída

Mgr. Veronika Šťavíková - stavikova@zssitborice.cz

4.třída

Mgr. Dana Relichová - relichova@zssitborice.cz

5.třída

Mgr. Iveta Koutná - koutna@zssitborice.cz

6.třída

Mgr. Petra Trubáková - trubakova@zssitborice.cz

7.třída

Mgr. Jakub Popela - popela@zssitborice.cz

8.třída

Mgr. Renata Rubešová - rubesova@zssitborice.cz

9.třída

Mgr. Tomáš Mottl - mottl@zssitborice.cz

Učitelé:

Mgr. Božena Pažická - pazicka@zssitborice.cz

Mgr. Nikola Hofferíková - hofferikova@zssitborice.cz

Mgr. Marie Růžková - ruzkova@zssitborice.cz

Mgr. Lucie Kačurová - kacurova@zssitborice.cz

Školní psycholožka Mgr. Jitka Mahdalová - psycholozka@zssitborice.cz
Asistenti pedagoga: Ivana Rozkydalová - rozkydalova@zssitborice.cz
Mgr. Andrea Hrodková - hrodkova@zssitborice.cz
Mgr. Marie Růžková,
Petra Kroupová - kroupova@zssitborice.cz
Ilona Galušková - galuskova@zssitborice.cz
Blanka Švástová - svastova@zssitborice.cz
Marie Benýšková - benyskova@zssitborice.cz
Pavlína Macíková - macikova@zssitborice.cz

Vychovatelé ŠD, ŠK:

Ivana Rozkydalová, Pavlína Macíková, Mgr. Tomáš Mottl, Mgr. Monika Ondroušková, Marie Benýšková, Mgr. Marie Růžková, Mgr. Veronika Šťavíková

Projekt Šablony II a III koordinují: PaedDr. Jarmila Novotňáková, Mgr. Monika Ondroušková
Správní zaměstnanci: účetní: Miriam Paštiková - ucetni@zssitborice.cz
vedoucí školní jídelny: Marie Burešová
kuchařky: Jana Nováková, Hana Matýšková, Marie Burešová
uklízečky: Jana Psíková, Ludmila Burešová
školník, domovník: Kamil Málek
účetní DČ: Eliška Lengálová