Učitelé a ostatní zaměstnanci školy

Přehled pracovníků školy ve školním roce 2022/2023

Ředitelka školy

Mgr. Monika Ondroušková - zsmssitborice@email.cz

Zástupkyně ředitelky školy

Mgr. Iveta Koutná - koutna@zssitborice.cz

Zástupkyně ředitelky pro oblast BOZP Mgr. Renata Rubešová - rubesova@zssitborice.cz

Výchovná poradkyně

Mgr. Lucie Kačurová - kacurova@zssitborice.cz

Metodička prevence

Mgr. Helena Rýznarová - ryznarova@zssitborice.cz

Metodik ICT 

Mgr. Tomáš Mottl - mottl@zssitborice.cz

Speciální pedagožka

Mgr. Petra Vymazalová - vymazalova@zssitborice.cz

Školní psycholožka   

Mgr. Jitka Mahdalová - psycholozka@zssitborice.cz

Učitelka kvalifikovanápro výuku speciální pedagogické péče

Mgr. Božena Pažická - pazicka@zssitborice.cz

Třídní učitelé:

 

Přípravná třída Mgr. Petra Vymazalová - vymazalova@zssitborice.cz
 

1.A

Mgr. Michaela Rabovská - rabovska@zssitborice.cz

1. B

Mgr. Helena Rýznarová - ryznarova@zssitborice.cz

2. třída

Mgr. Dagmar Guráňová - guranova@zssitborice.cz

3.třída

Mgr. Veronika Šťavíková - stavikova@zssitborice.cz

4.třída

Mgr. Dana Relichová - relichova@zssitborice.cz

5.třída

Mgr. Marie Růžková - ruzkova@zssitborice.cz

6. A

Mgr. Darina Krejčí - krejci@zssitborice.cz

6. B

Mgr. Božena Pažická - pazicka@zssitborice.cz

7. třída

Mgr. Petra Trubáková - trubakova@zssitborice.cz

8. třída Mgr. Jakub Popela - popela@zssitborice.cz
9. třída    Mgr. Renata Rubešová - rubesova@zssitborice.cz

Učitelé:

Ing. Philip Bělohlávek - belohlavek@zssitborice.cz

Školní psycholožka Mgr. Jitka Mahdalová - psycholozka@zssitborice.cz
Asistenti pedagoga Přípravná třída:
Ivana Rozkydalová - rozkydalova@zssitborice.cz
Adriana Trutmanová - trutmanova@zssitborice.cz

1. třída:
Lenka Zelinková - zelinkova.l@zssitborice.cz

2. třída:
Blanka Švástová - svastova@zssitborice.cz

4. třída:
Marie Benýšková - benyskova@zssitborice.cz
Pavla Macíková - macikova@zssitborice.cz

5. třída:
Petra Kroupová - kroupova@zssitborice.cz

6. třída:
Romana Kaňová - kanova@zssitborice.cz

8. třída:
Ilona Galušková - galuskova@zssitborice.cz

9. třída:
Mgr. Andrea Hrodková - hrodkova@zssitborice.cz
 

Vychovatelé školní družiny

Vedoucí vychovatelka: Ivana Rozkydalová

Ranní družina: Mgr. Veronika Šťavíková

I. oddělení: I. Rozkydalová, A. Trutmanová

II. oddělení: M. Benýšková, A. Trutmanová

III. oddělení: P. Macíková, A. Trutmanová

Vychovatelé školního klubu Mgr. Monika Ondroušková, Lenka Zelinková, Mgr. Andrea Hrodková
Účetní Miriam Paštiková - ucetni@zssitborice.cz
 
Účetní pro doplňkovou činnost a administartivní pracovnice Eliška Lengálová: lengalova@zssitborice.cz
Vedoucí školní jídelny Marie Burešová: obedy.zssitborice@seznam.cz
Vedoucí kuchařka Jana Nováková
Kuchařka   Hana Matýšková
Uklizečky Jana Psíková, Ludmila Burešová
Školník Kamil Málek