Školní jídelna

Odhlašování dítěte z obědů se provádí 24 hodin předem, nejpozději do 14:00 předchozího pracovního dne. Rodiče mohou dítě odhlásit e-mailem: obedy.zssitborice@seznam.cz nebo na telefonním čísle 774 881 835. Učitelé nejsou povinni dítě omlouvat v jídelně. Následné stravování je nutné přihlásit do 8:00 ráno v den návratu dítěte do školy.

První den neplánované nepřítomnosti ve škole z důvodu nemoci se povoluje odnášení stravy v jídlonosičích v době mezi 11:00 až 11:15.

Od druhého dne nepřítomnosti jsou neodhlášené obědy účtovány za plnou cenu, tedy včetně režijních a mzdových nákladů.

Cena nedotovaného oběda a přesnídávky(přípravná třída) od 1.1.2023:

Kategorie 3-6 let: 71,- Kč                  přesnídávka: 26,- Kč

kategorie 7-10 let: 72,-Kč                  přesnídávka: 27,- Kč

kategorie 11-14 let: 75,- Kč

kategorie 15 a více let: 76,- Kč

zaměstnanci: 79,- Kč

Vnitřní řád školní jídelny

Seznam alergenů