Školní jídelna

Vnitřní řád školní jídelny

Seznam alergenů

staženo dne: 14.11. 2014, zdroj: https://www.nasmetance.cz/jidelna/seznam-alergenu, akt. 27. 6. 2014

Odhlašování dítěte z obědů se provádí 24 hodin předem, nejpozději do 14:00 předchozího dne. Rodiče mohou dítě odhlásit e-mailem: obedy.zssitborice(at)seznam.cz nebo na telefonním čísle 774 881 835. Učitelé nejsou povinni dítě omlouvat v jídelně. Následné stravování je nutné přihlásit do 8:00 ráno v den návratu dítěte do školy.

První den neplánované nepřítomnosti ve škole z důvodu nemoci se povoluje odnášení stravy v jídlonosičích v době mezi 11:15 až 11:30.