Školní jídelna

Odhlašování dítěte z obědů se provádí 24 hodin předem, nejpozději do 14:00 předchozího pracovního dne. Rodiče mohou dítě odhlásit e-mailem: obedy.zssitborice@seznam.cz nebo na telefonním čísle 774 881 835. Učitelé nejsou povinni dítě omlouvat v jídelně. Následné stravování je nutné přihlásit do 8:00 ráno v den návratu dítěte do školy.

První den neplánované nepřítomnosti ve škole z důvodu nemoci se povoluje odnášení stravy v jídlonosičích v době mezi 11:00 až 11:30.

Cena nedotovaného oběda pro rok 2021:

kategorie 7-10 let: 96 Kč

kategorie 11-14 let: 98 Kč

kategorie 15 a více let: 99 Kč

zaměstnanci: 102 Kč

Seznam alergenů