Školní jídelna

Informace o stravném, školní rok 2023/2024

 

Obědy:

 1. Strávníci 3 – 6 let : 24,00 Kč

 2. Strávníci 7 – 10 let : 25,00 Kč

 3. Strávníci 11 – 14 let: 28,00 Kč

 4. Strávníci 15 a více let: 29,00 Kč

Přesnídávky: Svačiny:

 1. Strávníci 3 – 6 let : 11,00 Kč 1. Strávníci 3 – 6 let : 9,00 Kč

 2. Strávníci 7 – 10 let : 12,00 Kč 2. Strávníci 7 – 10 let : 9,00 Kč

Trvalé příkazy – měsíční platby: do 15.dne v měsíci

číslo účtu: 181163297/0300

variabilní symbol má přidělený každý strávník

 

Výše platby stravného:

 1. MŠ modrá třída: 900,00 Kč

 2. Přípravná třída: 700,00 Kč

 3. ZŠ 3 – 6 let - výše stravného 480,00 Kč

 4. ZŠ 7 – 10 let - výše stravného 500,00 Kč

 5. ZŠ 11 – 14 let - výše stravného 560,00 Kč

 6. ZŠ 15 – 18 let - výše stravného 580,00 Kč

Platby inkasem: cena je vyúčtována automaticky dle odebraných obědů měsíc zpětně

zřízený souhlas s inkasem z účtu: 181163297/0300

limit v souhlasu s inkasem: 1000,00 Kč/1 dítě

VS ani dobu ukončení nezadávat

 

Odhlašování dítěte z obědů se provádí 24 hodin předem, nejpozději do 14:00 předchozího pracovního dne. Rodiče mohou dítě odhlásit e-mailem: obedy.zssitborice@seznam.cz nebo tel., SMS na telefonním čísle 774 881 835. Učitelé nejsou povinni dítě omlouvat v jídelně. Následné stravování je nutné přihlásit do 8:00 ráno v den návratu dítěte do školy.

První den neplánované nepřítomnosti ve škole z důvodu nemoci se povoluje odnášení stravy v jídlonosičích v době mezi 11:15 až 11:30.

Od druhého dne nepřítomnosti jsou neodhlášené obědy účtovány za plnou cenu, tedy včetně režijních a mzdových nákladů.

Kalkulace oběda pro rok 2024

Seznam alergenů