Informace pro rodiče

Zvýšení stravného

Vážení rodiče, vzhledem k neustálému růstu cen vstupních surovin jsme nuceni zvýšit ceny obědů. Od 1. 9. 2020 se zvyšuje stravné v jednotlivých věkových skupinách: přesnídávky o 1,00 Kč, obědy o 3,00 Kč. Cena svačin zůstává stejná.   1. Strávníci 3 - 6 let přesnídávka : z 8,00 Kč na 9,00...
Celý článek

Třídní seznamy dětí ve školním roce 2020/2021

Třídní seznamy dětí ve školním roce 2020 – 2021 ŽLUTÁ TŘÍDA BŮŽEK JAN JEHLIČKA SAMUEL KALENDOVÁ KATEŘINA KLEIN PATRIK KONEČNÝ SEBASTIAN KONEČNÝ VÁCLAV KUBALÍKOVÁ ZUZANA KUDA MATYÁŠ LEJSKOVÁ KLÁRA MACKOVÁ ANABELA MATÝŠKOVÁ DANIELA MRKVICOVÁ ADRIANA NĚMEČEK JAKUB NĚMEČEK JAN NEVÍDALOVÁ...
Celý článek

Informace ke znovuotevření MŠ

Vážení rodiče,   na základě obdržení metodického dokumentu MŠMT k ochraně zdraví a zajištění provozu škol Vás informuji o termínech znovuotevření. Věnujte také pozornost přiloženému dokumentu, ve kterých jsou uvedeny základní bezpečnostní pokyny.   Nástup dětí do MŠ a žáků 1....
Celý článek

Zápis do MŠ

Ředitelka školy vyhlašuje zápis do mateřské školy - odkaz zde Potřebné dokumenty ke stažení: - Čestné prohlášení (word, pdf) - Žádost o přijetí do MŠ (word, pdf)
Celý článek

Upozornění pro rodiče

Upozorňujeme rodiče, kteří mají zájem o výuku plavání v Hustopečích ve školním roce 2020 -2021, aby se přihlásili mailem na adresu MŠ - ms.sitborice @ tiscali.cz nejpozději do 30.4.2020. Děkujeme!
Celý článek

Zrušení plaveckého výcviku

OZNAMUJEME RODIČŮM DĚTÍ MŠ, ŽE SE RUŠÍ LETOŠNÍ PLAVECKÝ VÝCVIK V HUSTOPEČÍCH. KDO MÁ ZÁJEM O PLAVÁNÍ V PŘÍŠTÍM ŠKOLNÍM ROCE, PROSÍME O PŘEDBĚŽNÉ PŘIHLÁŠENÍ NA MAILOVOU ADRESU MŠ – ms.sitborice@tiscali.cz
Celý článek

Stravné a školné v ZŠ i MŠ - duben pozastavení

Informujeme rodiče,   aby za měsíc duben nehradili stravné, rodiče dětí MŠ ani školkové. Pozor na trvalé příkazy. V případě, že některý z rodičů částku uhradí, bude mu vrácena po vyúčtování v měsíci červnu.   Děkujeme a přejeme především pevné zdraví.
Celý článek