Informace pro rodiče

Třídní seznamy dětí na školní rok 2022/2023

ŽLUTÁ TŘÍDA - ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 ČÍHALOVÁ ALEX FRANĚK JAN HORÁKOVÁ NELA KADLEC JIŘÍ KAŇA KRYŠTOF KAŇOVÁ ANETA KLEINOVÁ KLAUDIE KONEČNÁ OLIVIE KONEČNÝ ADAM KONEČNÝ JAN KONEČNÝ VOJTĚCH KUBALÍK MATĚJ KUDYNOVÁ MICHAELA LENGÁL DENIS LENGÁLOVÁ ZORA MACEK BENEDIKT MATOUŠŮ VIOLETT NEVÍDALOVÁ...
Celý článek

Pozvánka na retro odpoledne

ZVEME RODIČE A SOUROZENCE NA „RETRO ODPOLEDNE“  NA ZAHRADU MATEŘSKÉ ŠKOLY. KDY: 1. ČERVNA OD 15 HOD. VYZKOUŠÍTE SI S DĚTMI ZAHRÁT HRY, KTERÉ JSTE MOŽNÁ HRÁVALI VY NEBO VAŠI RODIČE. VEZMĚTE SI POHODLNÉ OBLEČENÍ A DOBROU NÁLADU. TĚŠÍME SE NA VÁS!  
Celý článek

Informace k platbě školného a stravování MŠ

Informace k stravnému na školní rok 2021/2022 MŠ: 1. Ceny stravného: kategorie 3-6 let: přesnídávka: 8,- Kč/oběd: 20,- Kč, svačina: 8,- Kč, cena za den: 36,- Kč, měsíční platba 780,- Kč kategorie 7-10 let: přesnídávka: 10,- Kč/oběd: 21,- Kč, svačina: 8,- Kč, cena za den: 39,- Kč, měsíční platba...
Celý článek

Informace k zahájení školního roku 2021/2022

INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021 – 2022 provoz MŠ začíná ve středu 1.9.2021 – 6.30 – 16.30 hod. věnujte pozornost bezpečnostním pokynům (na dveřích MŠ, www. stránkách školy) sledujte informace na nástěnce v šatně a na web. stránkách školy MŠ se řídí školním řádem, který je...
Celý článek

Bezpečnostní pokyny pro zajištění provozu v MŠ

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU V MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK OD 1. 9. 2021 - Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest nesmí do budovy mateřské školy vstoupit. - Rodič pro své dítě zajistí a přinese jednu čistou roušku v podepsaném sáčku. - Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního...
Celý článek

Oznámení o uzavření MŠ

INFORMACE O UZAVŘENÍ MŠ A DOPORUČENÍ HYGIENY   Vážení rodiče, vedení školy byl oznámen jeden pozitviní případ COVID-19.   Hygiena JMK neoznačila tuto osobu za rizikový kontakt pro děti MŠ a nenařídila tedy povinnou karanténu, přesto doporučila MŠ uzavřít z preventivních důvodů a z...
Celý článek

Zvýšení stravného

Vážení rodiče, vzhledem k neustálému růstu cen vstupních surovin jsme nuceni zvýšit ceny obědů. Od 1. 9. 2020 se zvyšuje stravné v jednotlivých věkových skupinách: přesnídávky o 1,00 Kč, obědy o 3,00 Kč. Cena svačin zůstává stejná.   1. Strávníci 3 - 6 let přesnídávka : z 8,00 Kč na 9,00...
Celý článek

Třídní seznamy dětí ve školním roce 2020/2021

Třídní seznamy dětí ve školním roce 2020 – 2021 ŽLUTÁ TŘÍDA BŮŽEK JAN JEHLIČKA SAMUEL KALENDOVÁ KATEŘINA KLEIN PATRIK KONEČNÝ SEBASTIAN KONEČNÝ VÁCLAV KUBALÍKOVÁ ZUZANA KUDA MATYÁŠ LEJSKOVÁ KLÁRA MACKOVÁ ANABELA MATÝŠKOVÁ DANIELA MRKVICOVÁ ADRIANA NĚMEČEK JAKUB NĚMEČEK JAN NEVÍDALOVÁ...
Celý článek