Režim dne

Režim dne:

Provoz:

ranní družina: 6:30 – 7.40 (p. vych. Benýšková)

přípravná třída: 7:40 - 11:40 (p. uč. Vymazalová, p. as. Benýšková)

odpolední družina: 11:40 - 16:30 (p. vych. Reiterová)

 

DENNÍ REŽIM

            7: 40 - 8:00     - příchod do třídy, spontánní hry

8:30 –     - komunitní kruh (kalendář, rozhovory, prožitky z minulého dne, motivace) - téma týdne, hodnocení, pohybová aktivita, logopedická chvilka

9:00 –     - sebeobsluha, hygiena, svačinka

9:20 – skupinová či individuální práce (pracovní listy, skřítek Vítek, trénink jazykových schopností Elkonin, logopedie)

            10:00 – spontánní hry, individuální činnost, nabídka činností

            10:45 – 11:30 - pobyt venku

            11:40 - sebeobsluha, hygiena, oběd (v rámci družiny)

          

Během týdne střídáme tyto „předměty“:

Grafomotorika, matematické představy, výtvarná výchova, herní činnosti, tělesná výchova, jazyková komunikace, hudební výchova, logopedické chvilky- dechové cvičení, myofunkce jazyka, oromotorika. Nově také angličtina.

Před grafomotorikou si procvičíme a uvolníme ruce, aby se nám dobře kreslily čáry, vlnovky a kudrlinky. K tomu používáme učebnici Hravá pastelka.

Díle pracujeme s učebnicemi: Hravá matematika a Hravé poznávání.

Při jazykových a řečových činnostech (Elkonin) se učíme souvisle a srozumitelně vyprávět, poznávat hlásku na začátku a konci slova, rozkládáme slova na slabiky, určujeme dlouhou a krátkou slabiku, a nakonec hláskujeme slova.

Na matematiku se připravujeme hrou, ve které třídíme a řadíme předměty, hračky, obrázky či geometrické tvary a seznamujeme se s číselnou řadou.

Dostáváme pracovní listy, kde jsou hádanky, cesty a labyrinty, počítání zvířátek, hledání rozdílů mezi obrázky.

Jsme třída pilných malířů – ve výtvarné výchově kreslíme, malujeme, stříháme, lepíme a modelujeme.

Každý týden se naučíme novou písničku a básničku v hudební výchově.

Jednou týdně si jdeme zacvičit do tělocvičny.

Když nám to počasí dovolí, každý den se vydáme na průzkum okolí. Na procházkách objevujeme naši vesnici a její přírodu nebo si zařádíme na hřišti.