Režim dne

Režim dne:

Provoz:

ranní družina: 6:30 – 7.30 (p. uč. Šťavíková)

přípravná třída: 7:30 - 12:00 (p. uč. Vymazalová, p. as. Rozkydalová)

odpolední družina: 12:00 - 16:30 (p. vych. Rozkydalová)

 

DENNÍ REŽIM

            7: 30 - 8:00     - příchod do třídy, spontánní hry

8.00 – 8:30    - komunitní kruh (kalendář, rozhovory, prožitky z minulého dne, motivace) - téma týdne, hodnocení, pohybová aktivita, logopedická chvilka

8.30 – 9.00    - sebeobsluha, hygiena, svačinka

9.00 – 9.30     - skupinová či individuální práce (pracovní listy, skřítek Vítek, trénink Elkonin, logopedie)

            9.30 –10:00 – spontánní hry, individuální činnost, nabídka činností

            10:15 – 11:00  - pobyt venku

            11:15 – 11:45 -  sebeobsluha, hygiena, oběd

            11:45-12:00 – odpočinek, relaxace na vacích

 

Rozvrh hodin nemáme daný, ale během týdne střídáme tyto „předměty“:

Grafomotorika, matematické představy, výtvarná výchova, herní činnosti, tělesná výchova, jazyková komunikace, hudební výchova, logopedické chvilky.

Před grafomotorikou si procvičíme a uvolníme ruce, aby se nám dobře kreslily čáry, vlnovky a kudrlinky.

Při jazykových a řečových činnostech (Elkonin) se učíme souvisle a srozumitelně vyprávět, poznávat hlásku na začátku a konci slova, rozkládáme slova na slabiky.

Na matematiku se připravujeme hrou, ve které třídíme a řadíme předměty, hračky, obrázky či geometrické tvary a seznamujeme se s číselnou řadou.

Dostáváme pracovní listy, kde jsou hádanky, cesty a labyrinty, počítání zvířátek, hledání rozdílů mezi obrázky.

Jsme třída pilných malířů – ve výtvarné výchově kreslíme, malujeme, stříháme, lepíme a modelujeme.

Každý týden se naučíme novou písničku a básničku v hudební výchově.

Jednou týdně si jdeme zacvičit do tělocvičny.

Když nám to počasí dovolí, každý den se vydáme na průzkum okolí. Na procházkách objevujeme naši vesnici a její přírodu.