Aktuality!!!

Bezpečnostní pokyny pro zajištění výuky od 12.4.

- Prezenční výuka a pobyt ve škole je umožněn pouze žákům, kteří absolvují ve škole test na přítomnost viru COVID-19 s negativním výsledkem. - Nikdo s příznaky infekčního virového onemocnění nesmí do budovy školy vstoupit a nemůže se účastnit testování. - Testování bude probíhat ve škole...
Celý článek

Provoz školy

K prezenční výuce nastupují dne 12. 4. 2021 žáci 1. a 2. ročníku. Informace byly zaslány do EŽK.  V dalším týdnu se budou vyučovat distančně.   Dne 19. 4. 2021 nastupují k prezenční výuce žáci 3. - 5. ročníku. Informace byly zaslány do EŽK. V dalším týdnu se budou vyučovat...
Celý článek

Zápis do 1. třídy

Vážení rodiče, z důvodu mimořádného opatření vlády proti šíření koronaviru proběhne v letošním roce zápis do 1. třídy následně:   Rodiče mají na webových stránkách školy tři dokumenty: 1. Protokol o podání žádosti o přijetí dítěte 2. Žádost o odklad školní docházky 3. Zápisní list Tytéž...
Celý článek

PO STOPÁCH ŠITBOŘICKÝCH POVĚSTÍ A STRAŠIDEL

Vydejte se na tajemnou cestu po Šitbořicích, objevte zajímavá místa, na kterých Vás budou provázet pověsti o naší obci.   Více informací zde (informace), záznamový arch k vytištění zde (záznamový arch), mapa zde (mapa),  výzva - VYTVOŘ RARÁŠKA (rarášek).
Celý článek

Uzavření MŠ a ZŠ

UZAVŘENÍ MŠ A ZŠ   Vážení rodiče, na základě rozhodnutí Vlády ČR bude MŠ i ZŠ od pondělí 1. 3. 2021 uzavřena. Informace týkající se průběhu distanční výuky obdržíte od třídních učitelů. Stravování bude také pozastaveno. Zájemci o odběr stravy informují během pondělí 1. 3. 2021 vedoucí...
Celý článek