Aktuality!!!

Prohlídka kravína a šipkovaná

V pátek 23. 6. děti z 1. A a 1. B navštívily kravín, kde si prohlédly dojení krav, telátka a také zemědělské stroje. Poté se rozdělily do družstev a vyrazily po šipkách. Cestou je čekala stanoviště s různými úkoly, které musely splnit - skákaly panáka a přes švihadlo, házely na cíl, poznávaly...
Celý článek

Pasování na čtenáře

Pasování na čtenáře Ve středu 21. 6. proběhlo v knihovně za účasti rodičů pasování prvňáčků na čtenáře. Děti plnily různé úkoly. Zopakovaly si básničky s písmenky, společně prošly celou abecedou. Z písmen poskládaly slova, hledaly rýmy, přepisovaly písmena, tvořily věty a plnily...
Celý článek

Dopravní soutěž

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ Celý první stupeň se 21. 6. zúčastnil dopravní soutěže. Starší děti si připravily stanoviště s úkoly, které potom ostatní žáci plnili. Úkoly se netýkaly pouze dopravní výchovy, ale i češtiny, matematiky, prvouky apod. Pro děti byly aktivity poučné, zajímavé a velkým přínosem je...
Celý článek

Návštěva farmy

Druháci a třeťáci navštívili farmu u Kaňů. Děti se zábavnou formou  dozvěděly o práci se zvířaty, o pěstování bylinek, o chovu včel, o předmětech, které  dříve používali farmáři. Závěrem si žáci vyzkoušeli na připravené tajemce, co si zapamatovali. Dopadlo to dobře, byli dobrými...
Celý článek

Mendelianum Brno

DEVÁŤÁCI JAKO EXPERTNÍ SKUPINA PŘI HLEDÁNÍ DNA Dne 8. 6. se žáci 9. třídy v rámci přírodopisu vydali do Brna na exkurzi do vědeckého centra genetiky. V Mendelianu si sami na vlastní kůži vyzkoušeli elektronové mikroskopy, pozorovali nejrůznější vzorky i mikroskopické preparáty. Seznámily...
Celý článek

Vaření v rámci výuky

Abychom si občas zpestřili hodiny přírodopisu, zeměpisu a výchovy ke zdraví, uvítali žáci 8. a 7. ročníku příjemnou změnu – tematické vaření v kuchyňce. Minulý pátek jsme zakončili hodinu zeměpisu asijskými pokrmy, které se žákům velice povedly. Vybrali si nejrůznější recepty z japonské,...
Celý článek