Zvýšení stravného

Vážení rodiče,

snažíme se držet ceny našeho stravování v přijatelné výši a nezdražovat. Nicméně vzhledem k neustálému růstu cen vstupních surovin jsme nuceni zvýšit ceny stravy následovně:

Od 1. 9. 2022 se zvyšuje stravné ve všech věkových kategoriích:

Přípravná třída

Strávníci  3 - 6 let přesnídávka: z 9,00 Kč    na     10,00 Kč

Strávníci  3 - 6 let oběd: z 22,00 Kč    na     24,00 Kč

Strávníci  7 - 10 let přesnídávka: z 10,00 Kč    na     11,00 Kč

Strávníci  7 - 10 let oběd: z 23,00 Kč    na     25,00 Kč

Strávníci 3 - 6 let  -  výše stravného  34,00 Kč/den      

Strávníci 7 - 10 let – výše stravného 36,00 Kč/den

 

Trvalé příkazy – měsíční platby: číslo účtu se nemění, je změna ve výši stravného. Žádáme o úpravu trvalých příkazů.

Platba stravného: 720,- Kč měsíčně, do 15.dne v měsíci.

Platby inkasem – prosím zkontrolujte dostatečnou výši částky na souhlasu s inkasem, nejlépe 1000,- Kč.

 

1.– 9. třída

Strávníci  3 - 6 let: z 22,00 Kč    na     24,00 Kč

Strávníci  7 – 10 let: z 23,00 Kč    na     25,00 Kč

Strávníci 11 – 14 let: z 25,00 Kč    na     28,00 Kč

Strávníci 15 a více let: z 26,00 Kč     na    29,00 Kč

 

Trvalé příkazy – měsíční platby: číslo účtu se nemění, je změna ve výši stravného. Žádáme o úpravu trvalých příkazů.

Platba stravného:

kategorie 3 – 6 let:     480,- Kč měsíčně

kategorie 7 – 10 let:   500,- Kč měsíčně

kategorie 11 – 14 let: 560,- Kč měsíčně

kategorie 15 a více:   580,- Kč měsíčně

 

Úhradu stravného proveďte do 15.dne v měsíci.

Platby inkasem – prosím zkontrolujte dostatečnou výši částky na souhlasu s inkasem, nejlépe 1000,- Kč na jednoho strávníka.