Zvýšení stravného

Vážení rodiče,

vzhledem k neustálému růstu cen vstupních surovin jsme nuceni zvýšit ceny obědů.

Od 1. 9. 2020 se zvyšuje stravné v jednotlivých věkových skupinách: přesnídávky o 1,00 Kč, obědy o 3,00 Kč. Cena svačin zůstává stejná.

 

1. Strávníci 3 - 6 let přesnídávka : z 8,00 Kč na 9,00 Kč

Strávníci 7 - 10 let přesnídávka: z 9,00 Kč na 10,00 Kč

2. Strávníci 3 – 6 let oběd: z 17,00 Kč na 20,00 Kč

Strávníci 7 - 10 let oběd: z 18,00 Kč na 21,00 Kč

3. Strávníci 3 – 6 let svačina: 7,00 Kč

Strávníci 7 - 10 let svačina: 8,00 Kč

Trvalé příkazy – měsíční platby: číslo účtu se nemění, je změna ve výši stravného. Žádáme o úpravu trvalých příkazů. Čísla VS obdržíte při nástupu do MŠ.

Platba stravného: 780,- Kč měsíčně.

Strávníci 3 – 6 let - výše stravného 36,00 Kč/den

Strávníci 7 – 10 let – výše stravného 39,00 Kč/den

 

V Šitbořicích dne 31. 8. 2020

Jana Valíčková, vedoucí stravování