ZŠ se zapojuje do projektu "Blended learning"

Číslo výzvy 57

zkrácený název projektu:

„Blended learning“

reg. č. projektu : CZ.1.07/1.1.00/57.1441

Realizátor  projektu

Základní škola Šitbořice, okres Břeclav, příspěvková organizace

 

Projekt  ZŠ Šitbořice „Vzdělávání pomocí blended learningu“  úspěšně prošel procesem hodnocení a byl 17. 9. 2015 schválen k financování  v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Škola získá realizací projektu pro školní rok 2015/2016 z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost grantové prostředky ve výši 199 440 Kč pro zefektivnění výuky v cizím jazyce v systému "blended learning".

Žáci mají mimořádnou příležitost využívat interaktivní výukový program, který je zaměřen na zdokonalení čtení, psaní a zejména na poslech a komunikaci. Přihlášení žáci obdrží od učitelů přístupová data. Žáci mají příležitost rozvíjet individuální  komunikační dovednosti  v oblasti anglického a německého jazyka formou řízené  kombinované  a individualizované výuky "blended learning" na základě přirozené posloupnosti jednotlivých fází osvojování cizího jazyka, tj. poslech - mluvení - čtení - psaní.

 

V současné době probíhá výběr dodavatele na vzdělávání „blended learning“.

Budeme Vás dále informovat o výběru dodavatele a následné realizaci projektu.