Zrušení plaveckého výcviku

OZNAMUJEME RODIČŮM DĚTÍ MŠ, ŽE SE RUŠÍ LETOŠNÍ PLAVECKÝ VÝCVIK V HUSTOPEČÍCH.

KDO MÁ ZÁJEM O PLAVÁNÍ V PŘÍŠTÍM ŠKOLNÍM ROCE, PROSÍME O PŘEDBĚŽNÉ PŘIHLÁŠENÍ NA MAILOVOU ADRESU MŠ – ms.sitborice@tiscali.cz