Zpráva pro rodiče budoucích prvňáčků

Upozorňujeme rodiče, kteří zvažují pro své dítě odklad povinné školní docházky, že termínem pro předložení žádosti o odklad s doporučujícím stanoviskem školského poradenského zařízení či odborného lékaře je 31. květen 2010.