Žolíkový program

Dne 20.2.2013  jsme pro naše žáky připravili již několikátý ročník akce "Žolík". Tohoto programu se zúčastnili všichni žáci, kterým se podařilo za uplynulé pololetí chovat ukázněně bez závažných kázeňských přestupků. Z celkového počtu 65 žáků z druhého stupně mělo nárok neuvěřitelných 57 studentů. Tentokráte jsme se vydali do místní Orlovny, kde probíhal turnaj v bowlingu a potom následoval slavnostní oběd v místní Orlovně. Touto cestou bychom  chtěli poděkovat panu Hrouzkovi za vynikající servis při zajištění celé akce a výborný oběd.

Foto