Žolíkový program

Dne 19.2. proběhlo ocenění žáků za vzorné chování. Výletu se zúčastnili pouze ti žáci, kteří se během prvního pololetí chovali ukázněně a nebyla jim udělena žádná výchovná opatření. Žáci se mohli těšit na film Avatar v projekci 3D, který získal řadu ocenění ve světové filmové kinematografii. Tento program se nám již osvědčil, neboť motivuje žáky k lepšímu chování. To dosvědčuje, že v letošním roce se výrazně zvětšil počet žáků, kteří se umí chovat ukázněně a dodržovat školní řád. Na konci školního roku se mohou žáci těšit na výlet do lanového centra.