Zasaď si svůj strom

Zasaď si svůj strom

Tak jako celá republika si i my ve škole průběžně připomínáme 100. výročí vzniku Československé republiky. V sobotu 20. října 2018 jsme si s žáky naší školy a jejich rodiči připomenuli toto velké výročí rodinnou výsadbou ovocných stromků.

Slavnostní zahájení probíhalo pod vlajkami vyzdobenou lípou. Ta byla vysazena již v roce 2005 u příležitosti 750. výročí založení obce Šitbořice a 20. výročí otevření nové budovy školy.

V úvodu zazněla státní hymna. Pak jsme vyslechli slovo paní ředitelky, starosty obce a pana faráře. Zaznělo připomenutí událostí před sto lety, slova vděčnosti za život v míru, provázanost lidského života se symbolikou stromu. Všichni vyzdvihli pocit sounáležitosti při společné práci. Úspěšné výsadbě a budoucímu růstu všech stromů požehnal pan farář.

Žáci ze školního pěveckého sboru zazpívali dvě oblíbené písně našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka. Poté si každá rodina vysadila v areálu školní zahrady svůj ovocný strom. Zájem byl opravdu veliký. Celkem jsme vysázeli 45 stromků - dvacet třešní, osm jabloní, dvanáct hrušní, čtyři jeřabiny. Navíc pan starosta, pan farář a paní ředitelka společně vysadili moruši na znamení vzájemné spolupráce.

Všechny stromky byly vysazeny v areálu školy. Společnou výsadbou jsme chtěli podpořit a upevnit vztah k rodnému místu a ukázat, že musíme myslet na budoucnost naši a našich dětí. Děkujeme, že nám při výsadbě svou odbornou radou pománali i zahrádkáři.

Po příjemně stráveném odpoledni se snad každý vracel domů s pocitem, že dnes zanechal pro budoucí generace svou stopu – svůj strom.

Fotogalerie

Mgr. Dana Relichová