Zápis do MŠ

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Šitbořice, příspěvkové organizace vyhlašuje zápis do Mateřské školy Šitbořice.

Zápis se uskuteční dne 11. 5. 2022 během „Dne otevřených dveří“

dopoledne od 9,30 hod do 11,30 hod a odpoledne od 14,30 hod do 16,30 hod.

 Zákonný zástupce předloží občanský průkaz, rodný list dítěte, obdrží registrační číslo, vyplní „Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání“, následně obdrží evidenční list, který vyplněný a potvrzený lékařem odevzdá do MŠ nejpozději do pátku
27. 5. 2022.

O přijetí/nepřijetí k předškolnímu vzdělávání rozhodne ředitelka školy ve správním řízení. Výsledky řízení budou zveřejněné nejpozději 17. 6. 2022 na vchodových dveřích MŠ, na vývěsce u OÚ a na www.zssitborice.cz. V seznamu budou děti uvedeny pod registračními čísly. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě předáno, bude součástí spisu dítěte v MŠ.

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ

                                                     

S pozdravem Mgr. Monika Ondroušková