Zápis do 1. třídy

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

Zveme všechny předškoláčky s rodiči na zápis do 1. třídy,
který se uskuteční v úterý 4. dubna 2023 od 14:00 dle stanoveného rozpisu.

Rodiče se s dítětem dostaví v předem zvolený čas do zvolené třídy, kde bude zápis probíhat a bude jim přiděleno registrační číslo. Ředitelka školy rozhodne o přijetí/nepřijetí dítěte do 2. 5. 2023 zveřejněním seznamu přijatých/nepřijatých dětí pod jejich přidělenými registračními  čísly na stránkách školy, dveřích ZŠ a na vývěsce před OÚ. Rozhodnutí o přijetí nebude zasíláno, bude součástí spisu dítěte.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude zákonným zástupcům zasláno poštou/předáno osobně.

Informace pro rodiče žádající o zápis do 1. třídy:

Zákonný zástupce dítěte vyplní předem/na místě:

1.  Protokol o podání žádosti dítěte do základní školy 

            2. Zápisní list

Informace pro rodiče žádající o odklad povinné školní docházky:

Zákonný zástupce žádající o odklad povinné školní docházky doručí škole (poštou/osobně):

1. Žádost o odklad povinné školní docházky

2. Doporučení PPP k odkladu povinné školní docházky

3. Doporučení lékaře k odkladu povinné školní docházky

Těšíme se na naše budoucí prvňáčky.

 

V Šitbořicích dne 25. 1. 2023                       Mgr. Monika Ondroušková, ředitelka školy