Zakončení pěvecké sezony

Zakončení pěvecké sezóny

Tradiční Jarní koncert, který se konal 5. června 2016 v Šitbořicích, byl vyvrcholením celoroční práce pěveckého sboru Colorata a vokálního kroužku ZŠ Šitbořice. Za hojné účasti veřejnosti náš pěvecký sbor tentokrát představil program sestavený z pohádkových a filmových písní. Tyto písně děti s nadšením nacvičily a vystoupení bylo skutečně povedené.

V letošním roce sbor navštěvuje 54 zpěváků. Společně jsme během zkoušek připravili programy na vánoční vystoupení v Brně na Zelňáku, koncert v kostele, vystoupení ke Dni matek a tento Jarní koncert, kterým tradičně sezonu uzavíráme. Úroveň pěveckého sboru se stále zvyšuje, zpívání děti opravdu baví, a proto bychom chtěli v příštím roce vydat již druhé CD.

Chtěla bych touto cestou poděkovat dětem za jejich zájem o sborový zpěv, za jejich práci při přípravě vystoupení. Poděkování patří také rodičům, že děti v jejich snažení podporují. Další poděkování patří pracovníkům a vedení naší základní školy za podporu a pomoc při vystoupeních sboru. Dále děkuji panu Danielovi, Lejskovi a Málkovi za zvučení koncertů. Velké díky patří našim sponzorům, kterými jsou Zemědělské družstvo Šitbořice, Pramos Šitbořice a pan Dvořák. Děkujeme všem návštěvníkům koncertu, kteří přispěli dobrovolným vstupným na další činnost sboru.

Jarním koncertem pěvecký sbor Colorata končí pěveckou sezónu školního roku 2015/2016 a již nyní se těší na pěveckou práci v příštím školním roce.

Fotogalerie

Monika Ondroušková