Základní škola Šitbořice - "Moderní škola"

Základní škola Šitbořice realizovala od 3.1.2011 do 30.6.2013 v rámci programu „EU peníze školám“ projekt „Moderní škola“. Realizací tohoto projektu získala škola celkem 944 230 Kč. Peníze byly využity na inovaci výchovně vzdělávacího procesu a modernizaci školy v rámci ICT. Díky projektu škola získala 10 projektorů (z toho 4 s interaktivní tabulí) a 12 notebooků.

S podporou projektu vytvořili pedagogové přes tisíc klasických a digitálních učebních materiálů. Tyto pomůcky v současné době obohacují a zatraktivňují vlastní výuku žáků na 1. i 2.stupni. Ve všech ročnících došlo k modernizaci výuky aktivním využíváním projektorů a pestré škály nově vytvořených učebních materiálů. Díky inovativní práci pedagogů a finanční podpoře zřizovatele získala škola potřebné materiální vybavení ICT a plní funkci moderní školy, která je schopna naplnit požadavky současného školství.