Zahájení keramického kroužku 7. dubna!

Zahájení keramického kroužku

Začínáme ve čtvrtek 7. dubna 2016 v 16 hodin v základní škole ve školních dílnách. První dílna bude dvouhodinová pro všechny zájemce naráz. Vezměte si pracovní oblečení.

Dana Relichová