Žáci si pomáhají navzájem

Čtvrtek 7.11.2013. Ohleduplnost, soudržnost, tolerance a vzájemná pomoc mezi staršími a mladšími žáky, to bylo hlavní téma čtvrtečních vyučovacích hodin. Děti ze šesté třídy pomáhaly prvňáčkům při zdolávání výuky matematiky, českého jazyka a prvouky na počítačích. Vzhledem k tomu, že naši nejmladší ještě neumí číst a nejsou příliš zdatní při obsluze počítačů, bylo třeba pomoci druhých. Toho se ochotně ujali „šesťáci“ , kteří prvňáčkům ukázali, jak zacházet s výukovým programem a PC, předčítali jim jednotlivá zadání a prováděli kontrolu správnosti odpovědí svého svěřence. Další pomoci se prvňáčkům dostalo od žáků páté třídy. Ti jim v hodině tělocviku ukázali, jak správně udělat kotoul vpřed i vzad, společně si zasoutěžili při pohybových hrách a učili je hrát vybíjenou. Tu si ve smíšených družstvech nakonec společně zahráli.

V těchto hodinách se ukázalo, že jsou naši žáci navzájem ohleduplní, dokážou si vzájemně pomáhat, při výuce projevili trpělivost s mladšími a ochotu spolupracovat .

fotogalerie

Iveta Koutná, Helena Sigmundová