Vzdělávání pomocí blended learningu

 

naše škola realizuje projekt v rámci operačního programu

Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Číslo výzvy 57

 

název projektu:

„Vzdělávání pomocí blended learningu“

reg. č. projektu : CZ.1.07/1.1.00/57.1441

Realizátor  projektu:

Základní škola Šitbořice, okres Břeclav, příspěvková organizace

 

Projekt  „Vzdělávání pomocí blended learningu“   byl MŠMT Rozhodnutím o poskytnutí dotace č. 1432/57/7.1.1/2015 ze dne 29. 9. 2015 schválen k financování  v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Škola získala realizací projektu pro školní rok 2015/2016 z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost grantové prostředky ve výši 199440 Kč pro zefektivnění výuky v cizím jazyce.

Všichni žáci 6. – 9. ročníku obdrželi přístupová data k přihlášení se do systému a od října 2015 využívají v rámci výuky i v domácí přípravě interaktivní výukové systémy blended learningu. Žáci mají mimořádnou příležitost zdokonalovat komunikační dovednosti v anglickém a německém jazyce formou řízené  kombinované  a individualizované výuky blended learningu na  základě přirozené posloupnosti jednotlivých fází osvojování cizího jazyka, tj. poslechu - mluvení - čtení – psaní.

V Šitbořicích dne 1.10. 2015                               

 PaedDr. Jarmila Novotňáková, ředitelka školy