Výsledky zápisu dětí pro školní rok 2014/2015

Výsledky zápisu dětí k povinné školní docházce ve školním roce 2014/2015

 

číslo jednací

14/2014             přijato

15/2014             přijato

16/2014             přijato

17/2014             přijato

18/2014             přijato

19/2014             přijato

20/2014             přijato

21/2014             přijato

22/2014             přijato

23/2014             přijato

24/2014             přijato

25/2014             přijato

26/2014             přijato

27/2014             přijato

28/2014             přijato

29/2014             přijato

30/2014             přijato

31/2014             přijato

32/2014             přijato

33/2014             přijato

34/2014             přijato

35/2014             přijato

36/2014             přijato

37/2014             přijato

38/2014             přijato

39/2014             přijato

40/2014             přijato

47/2014             odklad

 

  V Šitbořicích 28. ledna 2014                                                         …………………………………………………………..

                                                                                                                PaedDr. J. Novotňáková,  řed. školy