Výsledky voleb do školské rady

Do školské rady za zákonné zástupce byly zvoleny:
Jarmila Cagášková, DiS.
Lengálová Eliška
 
Do školské rady za pedagogické pracovníky byly zvoleny:
Mgr. Iveta Koutná
Mgr. Lucie Kačurová
 
Do školské rady za zřizovatele byli zvoleni:
Ing. David Kubalík
Jiří Nevídal