Výsledky voleb do školské rady

Jako zástupci rodičů byli zákonnými zástupci žáků zvoleni pan Martin Konečný a Jiří Nevídal.

Pro větší informovanost bude zřízena na stránkách školy záložka Školská rada. Budou v ní zveřejňovány zápisy ze setkání rady a další informace.