Výsledky voleb do školské rady

Výsledky voleb do Školské rady při Základní škole Šitbořice

Dne 10. 10. 2016 proběhly v Základní škole Šitbořice, Nikolčická 531, PSČ 691 76 Šitbořice, dle § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., volby do Školské rady za pedagogické pracovníky.

Voleb se zúčastnilo 14 pedagogických pracovníků. Za pedagogické pracovníky byli zvoleni:

Mgr. Monika Ondroušková a Mgr. Tomáš Mottl.

 

V Šitbořicích dne 10. 10. 2016

Mgr. Iveta Koutná, předsedkyně volební komise