Výsledky voleb do Školské rady při ZŠ Šitbořice

Výsledky voleb do Školské rady při ZŠ Šitbořice

Dne 15. 11. 2016 proběhly v Základní škole Šitbořice, Nikolčická 531, PSČ 691 76 Šitbořice, dle § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., volby do Školské rady za zákonné zástupce žáků.

Za zákonné zástupce byli zvoleni pan Jiří Nevídal a pan Martin Konečný.

V Šitbořicích dne 15. 11. 2016                                                                                             Mgr. Iveta Koutná, předsedkyně volební komise