Výlet 1. - 3. třídy do Milotic

Dne 18. 6.2013 jeli žáci 1., 2. a 3. třídy na výlet do Milotic na zámek, kde je očekávala zámecká paní.

Po příjezdu se děti převlékly do dobových kostýmů a kněžna je provedla svými komnatami, seznámila je s tehdejší etiketou a taky si zatančila s mladými komtesami. Pážata měla se svou vychovatelkou lekci šermu. Po skončení prohlídky děti ještě navštívily výstavu starých řemesel, kde si vyzkoušely mlít obilí mezi kameny, oloupat kukuřici, nakrmit husu, drhat peří, česat ovce a mnohé další činnosti.

 

Fotogalerie