Vyhlášení výsledků výtvarné soutěže s hasiči

V pondělí 24. 6. se uskutečnilo slavnostní vyhlášení výsledků výtvarné soutěže SDH na téma Požární bezpečnost. Děkujeme všem, kteří se do soutěže zapojili a vítězům srdečně blahopřejeme.

Mgr. Andrea Hrodková