Vyhlášení termínu voleb zákonných zástupců žáků do Školské rady

Vyhlášení termínu voleb zákonných zástupců žáků do Školské rady při ZŠ Šitbořice pro období 2016 - 2019

Ředitelství Základní školy Šitbořice oznamuje, že volby zákonných zástupců žáků do Školské rady, dle § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., se budou konat dne 15. 11. 2016 od 16 h do 16:30 h ve školní jídelně v budově Základní školy Šitbořice, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nikolčická 531, PSČ 691 76, Šitbořice.

V Šitbořicích dne 12. 10. 2016

PaedDr. Jarmila Novotňáková, ředitelka školy