Výběrové řízení - Vychovatel školní družiny a asistent pedagoga

 Výběrové řízení – vychovatel ŠD a asistent pedagoga

 

Ředitelství Základní školy Šitbořice, okres Břeclav, příspěvková organizace vypisuje výběrové řízení na vychovatele ŠD a asistenta pedagoga s nástupem od 1. září 2018.

 Požadavky:

 • společenská úroveň jednání a vystupování
 • aprobace dle zákona o ped. pracovnících (zákon č. 563/2004 Sb)
 • výhodou prokázání pedagogické praxe
 • výhodou kreativita – rukodělné a výtvarné schopnosti, hra na hudební nástroj sportovní zaměření

Bližší informace:

 • místem výkonu práce je Základní škola Šitbořice, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nikolčická 531, PSČ 691 76 Šitbořice
 • pozice asistenta pedagoga- úvazek činí cca 0,5, platová třída 7. dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění
 • pozice vychovatelky – úvazek činí cca 0,5 (pracovní smlouva na dobu určitou - zástup za mateřskou příp. rodičovskou dovolenou), platová třída 8. dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění

Pedagogický kolektiv, zázemí:

 • komunikace a vzájemná pomoc
 • naslouchání návrhům a potřebám
 • podpora dalšího vzdělávání pedagogů a osobního růstu

 K písemné přihlášce přiložte doklady:

 • životopis  zaměřený na údaje o dosavadních zaměstnáních
 • kopii dokladu o dosaženém vzdělání
 • souhlas s nakládáním osobních údajů při provedení tohoto výběrového řízení
 • souhlas s využitím kontaktu (tel. nebo email. adresa) pro zajištění informovanosti ve věci výběrového řízení

Písemné přihlášky s uvedením jména a příjmení uchazeče, místa trvalého pobytu, data podpisu (příp. uvedení. tel. čísla nebo email. adresy) s výše uvedenými doklady (životopis, aj.) zašlete s nápisem „ŠD“ do 15. 6. 2018 do 12 hodin na adresu: Základní škola Šitbořice, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nikolčická 531, PSČ 691 76 Šitbořice, nebo elektronicky emailem na: zs.sitborice@email.cz

Upozornění: neúplné přihlášky nebo přihlášky nesplňující požadavky výběrového řízení mohou být z výběrového řízení vyřazeny.

K výběrovému řízení budou uchazeči pozváni na určitou hodinu dne 19. 6. 2018.

Kontaktní osoba:

Jarmila Novotňáková, ředitelka školy, telefon: 519421044 

 

V Šitbořicích dne 22. 5. 2018   PaedDr. Jarmila Novotňáková