Výběrové řízení - vedoucí školní jídelny a účetní ZŠ

Výběrové řízení – vedoucí ŠJ a účetní základní školy

Ředitelství Základní školy Šitbořice, okres Břeclav, příspěvková organizace vypisuje výběrové řízení na vedoucí školní jídelny a účetní základní školy s nástupem od 1. 9. 2018.

Úkolem bude zejména

 • řídit provoz školní jídelny se zajištěním stravování žáků a pracovníků školy
 • řídit a kontrolovat práci podřízených zaměstnanců
 • zabezpečovat hospodárné nakládání se svěřenými prostředky

 Požadavky:

 • společenská úroveň jednání a vystupování
 • středoškolské vzdělání (výhodou škola společného stravování apod.)
 • schopnost pracovat samostatně i v týmu; schopnost plánovat, organizovat, řídit a      kontrolovat
 • znalost práce na PC (textový editor, tabulkový kalkulátor, mail)
 • výhodou praxe a znalost předpisů z oblasti školního stravování

 Bližší informace:

 • místem výkonu práce je Základní škola Šitbořice, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nikolčická 531, PSČ 691 76 Šitbořice
 • pozice vedoucí školní jídelny - úvazek činí 0,50, platová třída 8. dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění, příplatek za vedení dle § 124 zákoníku práce
 • pozice účetní – úvazek činí 0,5 (pracovní smlouva na dobu určitou - zástup za mateřskou příp. rodičovskou dovolenou), platová třída 6. dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění

 K písemné přihlášce přiložte doklady:

 • životopis  zaměřený na údaje o dosavadních zaměstnáních
 • kopii      dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • souhlas s nakládáním osobních údajů při provedení tohoto výběrového řízení
 • souhlas s využitím kontaktu (tel. nebo email. adresa) pro zajištění informovanosti ve věci výběrového řízení

Písemné přihlášky s uvedením jména a příjmení uchazeče, místa trvalého pobytu, data podpisu (příp. uvedení. tel. čísla nebo email.adresy) s výše uvedenými doklady (životopis, aj.) zašlete s nápisem „vedoucí - účetní“ do 11. 6. 2018 do 14 hodin na adresu: Základní škola Šitbořice, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nikolčická 531, PSČ 691 76 Šitbořice, nebo elektronicky emailem na: zs.sitborice@email.cz

Upozornění: neúplné přihlášky nebo přihlášky nesplňující požadavky výběrového řízení mohou být z výběrového řízení vyřazeny.

K výběrovému řízení budou uchazeči pozváni na určitou hodinu dne 14. 6. 2018

Kontaktní osoby:

Jiřina Hanáková, vedoucí ŠJ, účetní, telefon: 519421345

Jarmila Novotňáková, ředitelka školy, telefon: 519421044 

 

V Šitbořicích dne 15. 5. 2018    PaedDr. Jarmila Novotňáková