Výběrové řízení - pomocná kuchařka

Výběrové řízení – pomocná kuchařka

Ředitelství Základní školy Šitbořice, okres Břeclav, příspěvková organizace vypisuje výběrové řízení na obsazení místa pomocné kuchařky s nástupem od 1. 8. 2018.

Požadavky:

  • společenská úroveň jednání a vystupování
  • schopnost pracovat samostatně i v týmu
  • výhodou praxe, vzdělání v oboru a znalosti z oblasti společného stravování

Bližší informace:

  • platová  třída 3. dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění
  • místem výkonu práce je Základní škola Šitbořice, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nikolčická 531, PSČ 691 76 Šitbořice

K písemné přihlášce přiložte:

  • životopis  zaměřený na údaje o dosavadních zaměstnáních
  • kopii dokladu o dosaženém vzdělání v oboru (není podmínkou)
  • souhlas s nakládáním osobních údajů při provedení tohoto konkurzního řízení
  • souhlas s využitím kontaktu (tel. nebo email. adresa) pro zajištění informovanosti ve věci výběrového řízení

Písemné přihlášky s uvedením jména a příjmení uchazeče, místa trvalého pobytu, data podpisu (příp. uvedení. tel. čísla nebo email.adresy) s výše uvedenými doklady (životopis, aj.) zašlete s nápisem „kuchařka“ do 11. 6. 2018 do 14 hodin na adresu: Základní škola Šitbořice, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nikolčická 531, PSČ 691 76 Šitbořice, nebo elektronicky emailem na: zs.sitborice@email.cz

Upozornění: neúplné přihlášky nebo přihlášky nesplňující požadavky výběrového řízení mohou být z výběrového řízení vyřazeny. 

K výběrovému řízení budou uchazeči pozváni na určitou hodinu dne 14. 6. 2018

Kontaktní osoby:

Jiřina Hanáková, vedoucí ŠJ, účetní: telefon: 519421345

Jarmila Novotňáková, ředitelka školy, telefon: 519421044 

 

V Šitbořicích dne 14. 5. 2018    PaedDr. Jarmila Novotňáková