Výběrové řízení na pracovní pozici asistent pedagoga

Základní škola Šitbořice, okres Břeclav, příspěvková organizace

Nikolčická 531, PSČ 691 76 Šitbořice, tel. 519421044

 

Č.j. 50/2016

Ředitelka Základní školy Šitbořice, okres Břeclav, příspěvková organizace vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRACOVNÍ POZICI ASISTENTA PEDAGOGA ZŠ (předpokládaný nástup 1. 3. 2016)

Výběrové řízení proběhne v únoru 2016 a bude tříkolové.

První kolo dne 10. 2. 2016: doklady o vzdělání, motivační dopis, strukturovaný životopis.

Druhé kolo dne 15. 2. 2016: osobní pohovor (13 – 16 hodin) – motivace uchazeče k výkonu pracovní pozice, orientace v problematice.

Třetí kolo v dohodnutém termínu od 16. 2. do 19. 2. 2016: praxe – přímá práce s dítětem v rozsahu 4 hodin pod odborným vedením pedagoga, rozbor a hodnocení pedagogické činnosti.

Požadavky na uchazeče:

* Požadované vzdělání dle zákona č.563/2004 Sb. „O pedagogických pracovnících ve znění pozdějších předpisů“, odborné kvalifikační předpoklady

* Občanská a morální bezúhonnost, dobrý zdravotní stav, schopnost dobré komunikace, jednání s lidmi, kvalitní vzdělávací péče o dítě s poruchami chování

* Pracovitost, spolehlivost, zodpovědnost, schopnost pracovat v týmu

* Základní orientace v oblasti psychopedie (vývojové poruchy, poruchy chování, komunikační a mentální handicap atd.)

* Pomoc při organizaci vzdělávacích akcí školy

Přihlášky: strukturovaný životopis, motivační dopis a kopii dokladu o dosaženém vzdělání je nutno doručit (předat) do 10. února 2016 do 14 hodin: na email: zs.sitborice@email.cz.

nebo na adresu školy:

Základní škola Šitbořice, Jarmila Novotňáková, ředitelka školy,

Nikolčická 531, 691 76 Šitbořice

 

Termín odevzdání přihlášek: do 10 2. 2016 do 14:00 hodin

Veškeré další informace, podmínky a ujednání budou řešeny v osobním pohovoru s výběrovou komisí a vedením školy v dohodnutém termínu.

V Šitbořicích dne 26.1.2016

PaedDr. Jarmila Novotňáková, ředitelka školy