Volby do školské rady - kandidáti

Do Školské rady za rodiče byly navrženi tito kandidáti:
Jiří Nevídal a Martin Konečný.