Videa ZŠ Šitbořice na Youtube!

Vážení návštěvníci,

podívejte se na některá zajímavá videa natočená s našimi žáky.

Divadelní představení "Jirka s kozou" - šk. rok 2010/2011 - 3. třída

Ukázka představení našeho sboru v kostele - Tříkrálový koncert 2012