Velký úspěch v matematické olympiádě

Velký úspěch v matematické olympiádě

 

Žáci pátého ročníku se i letos měli možnost zúčastnit školního kola matematické olympiády. Toto probíhalo formou domácího zadání, ve kterém soutěžící řešili šest náročných úkolů. Jako úspěšný řešitel školního kola se stal Jiří Kudyn, který byl nominován do postupového okresního kola. To se konalo 25. 1. 2023 na gymnáziu v Břeclavi. 18 soutěžících 5. ročníků základních škol okresu Břeclav si zde lámalo hlavu nad třemi nelehkými matematickými úlohami v průběhu 90 minut. Největšího úspěchu zde dosáhl právě náš žák Jiří Kudyn, který získal nádherné 1. místo.

Děkujeme mu za reprezentaci naší školy a k tak velkému úspěchu gratulujeme!