Václavské podzimní slavnosti 2010

V pondělí 27.9. se měly konat Václavské podzimní slavnosti na fotbalovém hřišti. Počasí nám však nepřálo, proto jsme se přesunuli do školní budovy. Na chodbách i v jednotlivých třídách byly pro děti nachystány rozličné disciplíny. Pro menší žáky byly připraveny lehčí soutěže a otázky, starší to měli trochu obtížnější. Skákalo se v pytli, chodilo na chůdách či jezdilo autíčkem po vytyčené dráze. Žáci si vyzkoušeli svou soustředěnost, vytrvalost a obratnost v dalších různých displínách a to vše ve spojitosti se Svatým Václavem. Nechyběla ani stanoviště zaměřená na vědomosti žáků, kdy děti poznávaly rostliny, keře, listy stromů, naše známé světce a dokonce si mohli vyzkoušet, jakou slovní zásobou disponují. Pozvání přijaly i děti z mateřské školy, které si přišly zasoutěžit a odnesly si pěkný dárek - svatováclavskou korunu plnou sladkostí.

 

Foto