Úspěchy našich žáků v okresním kole zeměpisné olympiády

Letos jsme se s žáky 7. - 9. tříd zapojili do Zeměpisné olympiády. Nejprve jsme s kolegou Popelou uspořádali třídní/školní kolo. Následně jsme vybrali nejúspěšnější řešitele a ti se potom zúčastnili on-line okresního kola.

To bylo velmi náročné. Žáci nejprve pracovali 60 minut s atlasem, následně strávili 45 minut na testu geografických znalostí a poslední - třetí čast (opět 45 minut) - se týkala praktických zeměpisných znalostí a dovedností.

Naši žáci si vedli velmi dobře. Nejlépe se umístili na 4. místě v kategorii 7. tříd Daniel Mottl a na 5. Tobiáš Konečný. V kategorii 8. + 9. tříd se nejvíce dařilo Lucii Lejskové, která byla na pěkném 9. místě v okrese!

Žákům děkuji za velmi dobrou reprezentaci školy. Postup do kola krajského nám unikl jen o kousek. Tak třeba za rok!

Tomáš Mottl