Úspěchy našich žáků v AJ

Soutěž v Anglickém jazyce
 

Dne 7. února se nejúspěšnější řešitelé školního kola soutěže English cup utkali v kole finálovém. Naši školu jeli do Brna reprezentovat Anežka Kaňová v kategorii PET (devátý ročník) a Jakub Nevídal v kategorii KET (osmý ročník).

Mezi ostatními účastníky, ze základních škol a víceletých gymnázií z Brna a okolí, se Anežka umístila na třináctém místě a Jakub na sedmnáctém místě. 

Oběma velice blahopřejeme ke krásnému umístění.

Soutěž organizuje brněnská jazyková škola A SCHOOL ve spolupráci s Cambridge University Press. Spoluorganizátorem akce je Katedra anglického jazyka a literatury Pedagogické fakulty MU, v jejíchž prostorách se finalisté potkali.  Hlavním cílem soutěže je motivace žáků základních škol a studentů středních škol ke studiu anglického jazyka. Doufejme, že i v příštím roce budeme mít obdobná krásná umístění.

Petra Strouhalová