Úspěch žáků v recitační soutěži

Ve středu 25. 5. jsme se opět zúčastnili recitačně-dramatické soutěže „O boleradický džbánek“.

Podařilo se nám připravit celkem šest zástupců, kteří školu a hlavně sebe reprezentovali v kategoriích jednotlivců i skupin. Všichni dokázali přemoci trému, vydat ze sebe to nejlepší a obsadit velmi dobrá místa.

 

Výsledky: 4. a 5. třída – 3. místo Terezie Danielová,

6. - 9. třída – 1. místo Štěpán Lipovský

skupiny nad deset let – 2. místo Lenka Holacká, Jitka Kurdiovská a Klára Vozdecká.

 

Všichni recitátoři se připravovali ve svém volnu pod vedením učitelek Mgr. Relichové, Mgr. Koutné a Mgr. Pažické.

 

Fotogalerie

 

Božena Pažická