Úspěch v recitační soutěži

Úspěch v recitačně dramatizační soutěži

Letos jsme se opět zúčastnili recitačně dramatizační soutěže O boleradický džbánek. Přes velkou konkurenci se nám podařilo s výkony všech žaček úspěšně reprezentovat naši školu. Na soutěž se připravovaly: T. Nevídalová, K. Vozdecká, M. Nečasová a J. Stejskalová. Všechna děvčata vystoupila s prózou v divadelním monologu. Klára Vozdecká z deváté třídy obsadila 1. místo, Julie Stejskalová ze sedmé třídy se umístila na 3. místě, Míša Nečasová z páté třídy získala cenu poroty. Blahopřejeme!

Fotogalerie

Dana Relichová