Úspěch našich žákyň v soutěži "Putování s Mapíkem"

Liliana Jarnotová (7. třída) a Lucie Jarnotová (5. třída) se v této soutěžní výzvě umístily každá na 2. místě.
Díky jejich aktivitě také získala naše škola titul "Mapíkova škola" a obdržela jako dar fototiskárnu.
 
Děkujeme za kvalitní reprezentaci školy a obce.
 

Mgr. Monika Ondroušková, ředitelka školy