Úspěch našich žáků v recitační soutěži!

Dnes se naši žáci zúčastnili recitační soutěže v Boleradicích. V jejich krásném divadle se konalo okrskové kolo s názvem „O boleradický džbánek“. Za první kategorii vystoupil Vojta Daniel ze 3. třídy a do druhé kategorie nás jela reprezentovat čtvrťačka Klárka Vozdecká. Obě děti připravovala paní učitelka Relichová. Jejich výkony byly opravdu skvělé. Jak Vojta, tak Klárka získali první místa a navíc Klárka jako jediná ze všech soutěžících dostala cenu poroty. Blahopřejeme!