Tréninky softbalu nově i pro žáky I. stupně

V příštím týdnu proběhne nábor do Šitbořických Strak nově i pro žáky 1. stupně. Jejich tréninky jsou plánované na pátky od 14:00 do 15:00.

Žáci z 2. stupně - pokročilejší - budou mít tréninky opět v podnělí 13:15 - 15:00 a v pátky od 15:00 do 16:30.