Témata ročníkových prací a harmonogram odevzdávání

Témata ročníkových prací

 

STR – Megalitické stavby – The Stonehenge

(Aj) Londýn a jeho památky

Upíří tematika v knize a ve filmu

 

STA – Národní parky světa (Z)

Olympijské hry v Londýně (čeští sportovci) (Tv)

Volné téma (př)

 

JEL - Vztahy Čechů a Slováků v kontextu dějin (D)

Vývoj demokracie v Českých zemích (D)

 

FA - Vážná hudba: osobnosti - skladatelé, slavní interpreti - zpěváci, tanečníci, opera, opereta, balet, hudební nástroje (Hv)

Populární hudba: osobnosti - zpěváci, zpěvačky, hudební skupiny, hudební styly (Hv)

Hudební divadlo - muzikály, hudební film, divadla malých forem, Suchý + Šlitr, Osvobozené divadlo

 

PA- Metafora v pojmenování našich živočichů (Čj)

Čeští kandidáti a nositelé Nobelovy ceny (Čj)

 

MT – Diktátorské režimy 20.století (Kim Čong Il, Castro, Pol Pot,.... (Z)

Nejrychlejší lidé planety (Tv)

 

ŠUS – Využívání hnojiv a pesticidů v zemědělství v okolí Šitbořic a dopad na životní prostředí (Ch)

Tvary budek pro druhy ptáků vyskytujících se v okolí Šitbořic (Pč)

 

NO - Ekonomické a ekologické hospodaření domácnosti (M)

Mince a bankovky (M)

Formát ročníkové práce

Text - 10 stran, řádkování – 1,5, písmo vel. 12,  Times New Roman, odstavce – zleva 2 cm a zprava 4 cm, zarovnávání textu pomocí tabulátorů.

Prezentace – nejméně na 5 snímků – shrnutí práce (název, o čem je, obrázky)

Práce bude obsahovat: úvod  – proč jsem si téma vybral a jaké si stanovuji cíle, hlavní část, závěr – jak se mi vyplnily stanovené cíle, číslování stránek, krátké anglické shrnutí (rozsah - 3 věty, název práce, o čem pojednává,..), citaci zdrojů (např. k vloženému obrázku přidáte kompletní adresu odkud jste čerpali), seznam použité literatury (dle normy),   citace textu . 

Práce bude zpracována z minimálně 3 tištěných zdrojů (kniha, časopis, leták, apod.), dále pak z různých webových stránek.

 

Harmonogram práce

1, polovina září – výběr témat

2, konec září – stanovení cílů práce, úvod

3, konec října – seznam zdrojů, literatury

4, konec listopadu – zpracovaná část textu (struktura, kapitoly)

5, do 15. 1. – další zpracovaný text (za body 2.-5. je žák průběžně známkován)

6, do konce května dokončit práci, prezentaci odevzdat do 8.6. 2012

7, 11. – 15. 6. 2012 -  odevzdávání hotových prací

Obdržená výsledná známka se počítá do předmětu kterého se práce týká!