Témata pro ročníkové práce deváťáků!

Tělesná výchova:

  1. Nepřekonatelné světové rekordy v atletice a jejich držitelé – skokanské disciplíny (Javier Sotomayor, Sergej Bubka, Mike Powell). Skokanské rekordy v atletice jsou staré již takřka 20 let a v současnosti se k nim nikdo z atletů ani nepřibližuje, proto je považuji za jedny z nejvýjimečnějších, nemluvě o tom, že tito sportovci neměli zdaleka tak kvalitní podmínky jako současní atleti.

   2. Světové rekordy v atletice a jejich čeští držitelé (Jan Železný, Roman Šebrle, Jarmila Krarochvílová, Barbora Špotáková).

Čtyři čeští atleti různých disciplín drží světové rekordy! Srovnatelně na tom jsou jen velikáni USA, Rusko nebo velmoc ve vytrvalostních bězích Keňa. To je nanejvýš pozoruhodný výkon od sportovců maličké země ze středu Evropy! Rekord Jarmily Kratochvílové je navíc         nejstarším světovým rekordem v atletice starý již 28 let!

Informační a komunikační technologie:

  1. Internet – největší informační fenomén všech dob (vznik a vývoj internetu, vysvětlení, internetové prohlížeče, orientace na internetu - vyhledávače, WWW, sociální sítě, způsoby připojení k internetu.     

Chemie + Fyzika:

1. Alchymie

2. Velký třesk - tajemství vesmíru

3. Volné téma (F nebo CH)

Výchova k občanství + Český jazyk:

1. Světová náboženství

2. Moje oblíbená knížka

3. Volné téma

Hudební výchova:

  1. Vážná hudba: osobnosti – skladatelé, slavní interpreti – zpěváci, tanečníci, hudebníci, opera, opereta, balet (u nás nebo ve světě), hudební nástroje (vývoj ap.)
  2. Populární hudba: osobnosti – zpěváci, zpěvačky, hudební skupiny, hudební styly (vývoj), (u nás nebo ve světě)
  3. Hudební divadlo – muzikály, hudební film (u nás i ve světě), divadla malých forem, Suchý + Šlitr, Osvobozené divadlo

Anglický jazyk:

1. Fenomén Harryho Pottera (Phenomenon of Harry Potter)


2. Extrémní sporty (Extreme sports)


3. Divy světa ( World Wanders)

Přírodopis + Zeměpis:

1. Evropsky významné lokality regionu Břeclav
2. Zooterapie
3. volitelné pro zájemce

Matematika:

  1. Matematika a umění (historické stavby, výtvarné umění, moderní design)

2. Matematika kolem nás (hospodaření, cestování, architektura, statistika)

3. Dějiny matematiky – Mezopotámie, Egypt, Indie, Řecko

Dějepis:

  1. Vilém Tocháček

2. Václavové v českých dějinách

3. Šitbořice v průběhu světových válek

 

Formát ročníkové práce

Text - 10 stran, řádkování – 1,5, písmo vel. 12,  Times New Roman, odstavce – zleva 2 cm a zprava 4 cm, zarovnávání textu pomocí tabulátorů.

Prezentace – nejméně na 5 snímků – shrnutí práce (název, o čem je, obrázky)

Práce bude obsahovat: úvod  – proč jsem si téma vybral a jaké si stanovuji cíle, hlavní část, závěr – jak se mi vyplnily stanovené cíle, číslování stránek, krátké anglické shrnutí (rozsah - 3 věty, název práce, o čem pojednává,..), citaci zdrojů (např. k vloženému obrázku přidáte kompletní adresu odkud jste čerpali), seznam použité literatury (dle normy), citace textu.

Práce bude zpracována z minimálně 3 tištěných zdrojů (kniha, časopis, leták, apod.), dále pak z různých webových stránek.

 

Harmonogram práce

1, konec září – výběr témat

2, konec října – stanovení cílů práce

3, konec listopadu – seznam zdrojů, literatury

4, do 15. 1. – 1. zpracovaný text (počítá se do známky předmětu)

5, do konce května dokončit práci, prezentaci odevzdat do 8.6. 2012

6, 11. – 15. 6. 2012 -  odevzdávání hotových prací

Obdržená výsledná známka se počítá do předmětu kterého se práce týká!

Více informací získáte u vedoucího své ročníkové práce!